Istanbul Sensörler Algılayıcı Cihazlar’ın (ISAC) Kuruluşu 2009 yılına dayanmaktadır. Türkiye’de  algılayıcı cihazlar konusunda, profesyonel ekibiyle beraber  sektöründeki en önemli firmalardan biri olmayı başarmıştır.

İletişim

Şerifali Mah. Emin Sk. No: 51/5 Ümraniye / İSTANBUL

bilgi@isac.com.tr

0216 520 31 50

0216 520 31 80

ISAC KALİTE POLİTİKASI

 

ISAC Üst Yönetimi, stratejik amaç ve hedeflere uygun, ulusal ve uluslara arası şartların etkin şekilde uygulanmasını sağlayan, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmesini amaçlayan ve müşteri odaklı Kalite Politikası’nı oluşturmuş, sürekliliğini sağlamış ve tüm çalışanlarına iletmiştir. Tüm birim yöneticileri, kalite politikasının personeli tarafından anlaşılması ve özümsenmesi için gerekli bilinçlendirme faaliyetlerini yürütür ve gerekli önlemleri alır. Tüm ISAC personeli, faaliyetlerini kalite politikasında tanımlanan ilkeler doğrultusunda yürütür.

Başarımızın Temeli: Müşteri Memnuniyeti

ISAC olarak, müşteri memnuniyetinin başarımızın temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, amacımız süreçlere değer katacak teknoloji çözümleri sunmaktır. Optimum seviyede verimlilik ile müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve üretimde kendi kurumsal markamızı yaratmak hedefimizdir.

 

Şirket Değerlerimiz ve Uyumluluk

Şirket değerlerimiz ve yasalara, politikalara ve standartlara uyumlulukla, yasal ve müşteri özelliklerine ve beklentilerine uyulmasını sağlıyoruz. Buna, geleceğe yön veren teknolojilerin kullanılması ve kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasıyla çevremizi kalıcı bir şekilde koruma konusundaki öz sorumluluğumuz da dahildir.

 

Sürekli Gelişen Kalite Anlayışı

Kendi kalite iddiamız ve anlayışımız sürekli geliştirilmekte ve yüksek olgunluk derecesine sahip akredite sertifikasyon makamları tarafından tasdik edilmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli yöneticilerin/liderlerin, kuruluşlarının ne yaptığına ve hangi sonuçları elde ettiğine ilişkin neden-sonuç ilişkilerini anlamasını sağlar. ISAC ‘ın gelecek vizyonel planı içinde EFQM Mükemmellik Modeli başarı sertifikasına erişmek vardır.

 

Kalite Politikamızın Temel Unsurları:

  • Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerimizin beklentilerini aşmayı ve sürekli olarak yüksek kalitede çözümler sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı taahhüt ederiz. ISO 10002, müşteri şikayetlerinin yönetimi ve müşteri memnuniyetinin artırılması için tasarlanmış bir uluslararası standarttır. Bu standart, şirketlere müşteri geri bildirimlerini daha etkin bir şekilde yönetme ve değerlendirme konusunda bir yol haritası sunar. ISAC‘ın Gelecek Vizyonel Planında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemine geçiş hedefi de vardır.
  • Sürekli İyileştirme: İş süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştiririz. Çalışanlarımızın katılımını teşvik eder ve sürekli iyileşme kültürünü destekleriz.
  • Standartlara Uyum: Uluslararası kalite standartlarına tam uyum sağlamak için gereken tüm çabayı gösterir ve müşteri taleplerini karşılamak için en son teknolojileri kullanırız.
  • Eğitim ve Gelişim: Çalışanlarımızın sürekli eğitimi ve gelişimi için kaynakları sağlarız. Personelimizin uzmanlık düzeyini artırarak iş süreçlerimizi daha etkin yönetiriz.
  • Çevresel ve Etik Sorumluluk: Çevresel etkilerimizi en aza indirmek ve etik standartlara uygun bir şekilde iş yapmak için çaba gösteririz. Sürdürülebilirliği destekler ve toplumda sorumlu bir iş ortağı olmayı amaçlarız.
  • İnovasyon ve Teknoloji: Yenilikçi çözümler sunmak ve en son teknolojiyi kullanarak müşterilerimize değer katmak için sürekli olarak Ar-Ge çalışmalarına yatırım yaparız. Bu amaç doğrultusunda ISAC hedefleri içinde üretime geçmek ve fabrikasyon sürecini en doğru biçimde yönetmek vardır.
  • Çalışan Katılımı: Tüm çalışanlarımızın fikirlerine değer verir, katılımlarını teşvik eder ve takım ruhunu destekleriz. Çalışanlarımızın memnuniyeti, başarımızın anahtarıdır.
  • Uyumluluk ve Sürekli İyileştirme

Bu kalite politikası, ISAC yönetimi ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmiştir. Politikamıza tam uyum sağlamak için sürekli çaba gösterir ve sürekli iyileştirme prensiplerine sadık kalırız.

 

ALİ REZA JABBARİMANİ

CEO